Marko Stojanovic, viši kustos

Etnografski muzej- obilazak kolekcije (1 deo)

21.06.2010.

 

Prvi deo predstavlja Dinarsku kulturu... Hercegovini pa isto tako preko cele Bosne i Hercegovine ulazi u velike delove Hrvatske i onda se, može da se kaže, spušta i u delove današnje Makedonije, tamo gde je Kosovo i Metohija, Šar planina, Skopska Crna Gora itd.

Drugi deo je najveći, zove se Centralnobalkanska oblast, to je uopšteno rečeno oblast sa leve i desne strane reke Morave, koja je na neki način omeđena Beogradom, a dole na jugu negde do Kosova i Metohije.

Treća oblast je Panonska oblast,to je priča o svim... „Srem, Banat i Bačka – tri srca junačka“, sve ono što se dešava u današnjoj Vojvodini.

Četvrta oblast je Primorska oblast, to su oni delovi gde je srpski narod živeo u primorju - danas Hrvatskom, danas primorju Crne Gore i delom u primorju današnje Republike Albanije.

 

Prvo, što ćemo videti, što je najjednostavnije - to su takozvani enterijeri, to jest način kako je predstavljena unutrašnjost jedne od kuća. U ovom slučaju počinjemo sa Dinarskom dvodelnom brvnarom. Dvodelna brvnara, zato što je svaka kuća nastala između ostalog od imitacije skloništa kakve su nekada bile pećine, velike krošnje drveća – bilo koje mesto gde čovek može da se skloni od nepogode, gde može da pripremi hranu, da konzumira hranu i da prespava. S obzirom na to, svaka brvnara je u početku imala samo jedan deo gde se živelo u toku celog dana, gde se prebivalo, jelo, pričalo, družilo, spavalo, ali kasnije već tokom XIX veka brvnare su postale malčice komotnije, tako da je ostavljen i prostor za spavaću sobu i onda je brvnara postala dvodelna.

Ovo što vam govorim, kako priroda najlakše oblikuje čoveka, vidi se i po tome da je većina predmeta koje je predstavljeno u ovoj dvodelnoj brvnari, urađeno od drveta. Zato što planinski krajevi ako imaju nečega - imaju dovoljno drveta, dovoljno lišća, dovoljno trave, tako da od kreveta preko same kuće, unutrašnjosti kuće, kolevke, različitih delova nameštaja i kao što vidite ovog ikonluka ili ikondara gde je svaka kuća tokom XIX veka pa recimo negde do polovine i kasnije, tokom turske dominacije imala svoju ličnu crkvu, to jest imala je sav pribor na osnovu koga su mogli da se obave svi hrišćanski obredi.

Ove kuće između ostalog govore ne samo o načinu svakodnevnog života, svaki od ovih enterijera će vam govoriti i o jednom od običaja, takozvanog životnog ciklusa. Tako da ovde u ovom enterijeru  predstavljen je Božićni običaj, to jest Božićni i Badnji dan – badnjovečernju trpezu, gde vidite sve one elemente koji su potrebni za kultno komuniciranje sa Bogom. Kolač koji je obavezan, jer je beskrvna žrtva Bogu, vino koje se ne vidi, ali možete da pretpostavite, koje se nalazi u čuturi i čaši, koja je isto tako drvena.

Koliko i ko od vas slavi Božić i da li je vam to poznato? (Čuju se pozitivni odgovori)

Jer ukoliko je to poznato ne bih se preterano udubljivao, jer ukoliko znate kako to izgleda danas, samo bih vam rekao što neki od delova ove trpeze znače. Suve šljive, orasi, badnjak – to su takozvana htonska jela. Ona se prinose u žrtvu duhovima predaka, t.j. onim članovima porodice koji žive u ovoj brvnari. Koji su preminuli ali se smatra, što je vrlo zanimljivo, da se još uvek nalaze, pogotovo u ovakvim svečanim trenucima kao što je Badnji dan i Božić, ili ispod praga ili se nalaze u uglovima jedne ovakve, u stvari bilo koje od ovih kuća, i njima se namenjuje, naravno simbolički, sva ova hrana koju ukućani posle pojedu.

Glas Gaše: Da li je to ono čuveno prase?

Da ovo je čuveno prase koje je 1901. godine stiglo u muzej preparirano i ostalo kod nas evo skoro 110 godina.

Osim prvog dela, većina predmeta koje vidite ovde za upotrebu, pravljeni su od drveta osim nekoliko predmeta koji su pravljeni od metala i koji su neophodni za funkcionisanje kuće. To je ovaj bakračni kotao u kome se sprema hrana, onda sač kojim se pokriva ili meso kad se peče ili kada se peče hleb. Sve ostalo je mahom urađeno od drveta, jer drvo je najpristupačnije, lako se obrađuje na najjednostavniji način. I samim tim celo domaćinstvo funkcioniše na osnovu različitih predmeta od obrađenog drveta.

Ova stolica, između ostalog, govori o tako zvanoj patrijarhalnoj kulturi kojoj najpre pripadaju dinarski predeli. To je, rekao sam, današnja teritorija Republike Crne Gore, današnja teritorija Bosne – oni delovi koji su u Republici Srpskoj gde živi srpsko stanovništvo, onda delovi kod Duna, Like, Banije, gde je ovakva jedna stolica, koja se zove stolovača, i namenjena je ili domaćinu kuće ili uvaženom gostu. Jedina je od svih ostalih upotrebnih predmeta bolje urađena, kvalitetnije, od čvršćeg materijala, ima širi prostor za sedenje (i ima naslon), jer između ostalog se smatralo, kao na primer za Božić, bilo koji gost da dođe, on je u stvari emanacija Boga. Svaki gost koji tada dođe u kuću, smatralo se tada u  tradicionalnoj kulturi, može da bude prerušeni Bog, i ukoliko vi njemu ukažete dužno poštovanje tako što ćete ga posaditi na ovakvu kvalitetnu i mnogo bolju stolicu, on će vama uzvratiti tako što kada pritreba, omogućiti dobru žetvu, dobru ispašu, da stoka ima dovoljno hrane i da ljudi isto tako imaju dovoljno hrane.

I neminovne gusle, pošto svaka tradicionalna kultura najviše funkcioniše na osnovu usmenog ili oralnog prenošenja, t.j. na osnovu priče ili na osnovu muzike se prenosi sve ono što mi danas imamo u knjigama, na internetu, na televiziji, radiju i bilo čemu drugom.

Mislim da sam većini ili svima prošli put govorio kako u ovakvim tradicionalnim kućama mogu da se prepoznaju, naravno mnogo tehnološki jednostavniji predmeti, a danas sprave ili mašine koje su danas u upotrebi. Verige koje imaju ovu kuku - kojom se skraćuje ili produžava lanac, i time približava ili odaljuje kotao od vatre - imaju ulogu današnjih regulatora za ringle. Kao što vidite police - to bi trebalo da  predstavlja današnje viseće elemente. I koliko je svaka kultura iskoristljivane samo da se živi u ovom delu, nego se i iznad vatre, gde dim olazi nagore, postavlja obično različito voće koje se suši, tako da se ovi prepleteni komadi koriste da bi se se sušile ili šljive, ili kruške, ili jabuke – sve ono što se uzgaja tokom godine kako bi se omogućilo da se hrana čuva. Jer tada nije bilo ni  frižidera, ni zamrzivača, ni mogućnosti da se hrana čuva u konzerviranom stanju kao danas. Pored kukuruza u pletenoj korpici su se držali mali komadi suvog mesa da bi stalno bili nadimljeni, da bi mogli da se upotrebljavaju.

Položenik je isto tako prerušeni Bog, jer isto tako dolazi u kuću na značajan dan i njemu ukazuje poštovanje, koliko se on daruje, „koliko iskrica – toliko parica“, koliko on svojim ritualnim ponašanjem omogućava kući da tokom cele sledeće sezone sve bude berićetna i kvalitetna, tako isto kuća, a domaćin najpre, mora da se njemu posveti. Što mu više poštovanja i gostoprimstva domaćin  ukaže – to će se čuti na nadležnom mestu gore. Jer se smatralo koliko postoji materijalni svet u kome mi živimo, isto tako postoji i nematerijalni svet božanstava, koji podjednako aktivno utiče. Kao što sam  rekao, zašto je Badnjevečernja trpeza najpre posvećena precima? Zato što se smatra da oni ovako ili onako aktivno utiču na celokupan naš život, pogotovu na rast biljaka, na rast i zdravlje životinja, na rast i zdravlje ukućana, i ukoliko su oni siti i napiti – onda neće imati potrebu da nam se svete, jer s druge strane smatra se da su pokojnici, pored svega, nezadovoljni samim tim što više nisu sa nama i onda stalno treba i svakodnevno ukazivati pažnju, a pogotovo u ovako svečanim trenucima im se ukazuje  veća pažnja kako bi ih smirili.

Jedan od detalja koji pokazuje muško-ženske odnose u toj tradicionalnoj i patrijarhalnoj porodici i tradicionalnoj kulturi možete da vidite na ovom stubu, koji se zove lučara. Tu je stajao luč, on je korišćen u svrhu lampe, osvetljenja, zato što tada nije bilo ni petrolejke, a pogotovo nije bilo struje. Drugi naziv za lučaru je snaha ili snaška. Zato što je odraslim muškarcima, uključujući i svog muža, najmlađa snaha koja dolazi u kuću, držala sve vreme osvetljenje dok oni večeraju. Tek posle toga žene obeduju samostalno. Tako na ovom jednostavnom predmetu, koji na izgled ne govori ništa, na njegovoj upotrebi, tačno se vidi hijerarhija ko je glavni u kući i u porodici, koji pol je važniji u kući i za koga se smatra da je bitniji. Zato što muškarci su snažniji, oni su ti koji se bave privredom i omogućavaju domaćinstvu da živi. Postoji i skala od najstarijeg prema najmlađem. I najmlađa snaha koja ulazi u kuću, treba i na taj način da pokaže kući da je spremna da učestvuje u njenom životu, samim tim što drži jednu ovakvu lampu.

Ova otvorena vitrina govori o saobraćaju i pokazuje predmete iz domena saobraćaja i privrede. Kako sam već govorio, tradicionalna kultura je iskoristljiva u svakom svom segmentu, to jest sa minimumom napora treba napraviti najcelishodnije sprave i alatke koje mogu da se koriste. Tako su ova kola sa punim točkom pravljena skoro do kraja druge trećine XX veka, zato što svaki domaćin relativno jednostavno može da napravi takva kola, jer za to ne treba preterano kvalitetan alat i ne treba ni previše rada uložiti i pri tome su ona su dovoljno funkcionalna. Okolo su različite korpe u kojima je smešteno ubrano voće, gljive i sve ostalo što može da se ubere. Pored su i krplje za duboki sneg. Ovo prikazuje privredu koja je primerena ljudima koji su živeli u kućama ko što je dinarska brvnara: ovde je maltene sve izrađeno od drveta, metal je strašno skup u tradicionalnoj kulturi i sve što je moguće izraditi od drveta – pravi se, zato što je drvo ono što se nalazi u okruženju.

Sledeći antropo-geografski areal je primorsko područje, gde su različiti varijeteti stena i kamena najzastupljeniji građevinski materijal. Tako da ovde vidite jednodelnu prostoriju jer su kuće koje su građene u primorju upravo zato što je prostor skučen i vrlo često je strm, tako kuće ne mogu da se prave na širokom prostoru u jednoj etaži nego mogu da se prave na više spratova – onda smo ovde predstavili jednu prostoriju koja je, uslovno da kažem, nešto ranije postojala. To je prostorija u kojoj se i živelo tokom dana ali u isto vreme se i spavalo. Ovde isto vidite dosta predmeta koji su pravljeni od drveta ali već ima i dosta eksponata od metala. Između ostalog,          je zato što primorski predeo je prostor u kome nema previše drveta da se obrađuje u alatke i sprave, šta bi moglo da se koristi za kulturu stanovanja i privređivanje, već ima i dosta različitih posuda od metala što znači da ljudi su bili primorani da kupuju da bi ih mogli da koriste u svakodnevnom životu. Ovde vidite nešto drugačije predmete nego što su izložene u dvodelnoj brvnari, ali neki od njih su isti: to je ognjište, to su verige iznad ognjišta, to je tronožac – najfunkcionalniji i najjednostavniji oblik stolice koji se pravi a ponekad se koristi i prirodan oblik drveta kao što je ovde iskorišćen prirodan oblik drveta u koji je usađeni tri nožice kako bi bilo jednostavnije sedeti. Nažalost jedino mesto gde može da se spava to su ovakvi kameni bankovi koji su zastrti tekstilnim pokućstvom životinjskog porekla – od vune ili kostreti, jer i u Primorskim predelima stanovništvo se najviše bavilo stočarstvom jer je teren oskudan i kamenit, što daje manje mogućnosti da se koriste biljke. I ovde isto tako imate postavljenu jednu sofru, zato što je sofra male površine i na nju se obično stavlja samo jedna posuda, jer svi jedu iz zajedničke posude, svako ima isključivo svoju kašiku, ali ne postoji servis da svako može da ima svoj pribor. Isto tako i ovde postoji crepulja i sač kao i u dinarskoj brvnari. I isto tako ovde postoje gusle koje su bile osim sredstva za zabavu i sredstvo prenošenja kulturnih svedočanstava iz generacije u generaciju putem narodnih epskih pesama. Ovde vidite jednu torbu pošto su ovakve torbe korišćene za najrazličitije potrebe: u njima je nošena hrana na njivu, oružje u ratu, u njima je nošeno seme kada treba da se seje, nošen i manji pribor za upotrebu – bile su poprilično multifunkcionalne. Tu vidite i preslicu – simbol ženskosti u kući i simbolička zamena za ženu, koja u jednom enterijeru pokazuje da je žena zadužena za izgled ovog enterijera, jer muškarci su oni koji privređuju, omogućavaju da se svi ovi, ako ništa drugo metalni predmeti kupe, a drveni se naprave, ali žena je ta koja osmišljava celokupan svakodnevni život. (Peđa Ristić je tako napravio predlog da tako bude u samačkim hotelima da sve bude od betona: i sto, i krevet, i stolice) Većina eksponata ovde je sa početka XX veka.

Sad smo u delu stočarstva i poljoprivrede dinarske zone. Ovde se vidi pribor koji su ljudi koji su živeli u brvnarama i kamenim kućama, koristili za mužu mleka i za  mlečne proizvode. Tu su različite alatke za preradu mleka. Ovde je jedna štruklja za muženje mleka koja ima samo jednu dršku zato što u tradicionalnoj kulturi nijedan posao ako može, se ne obavlja baš sa dve ruke, da bi jedna ruka u svakom trenutku bila slobodna. Pomuženo mleko se prerađuje na različite načine. Jedan od njih je bućkanje u ovakvim stapovima: ubaci se mleko, obično u dinarskim predelima to su radile žene, i bućka sa ovom drškom dok se mlečna masnoća ne izdvoji na površini a mleko padne na dno. Kameni žleb i kamen iznad kao i drveni žleb na koji je isto tako išao kamen ili drveni deo pa kamen korišćen je za podsireno mleko. S tim što se u Dinarskim predelima prvo odvoji kajmak pa onda vraćaju mleko, ne pravi se punomasni sir potrebno je da se stavi u cedilo kako bi se surutka otočila. Zato kameni i drveni delovi imaju žlebove kojima surutka otiče, a sir se formira u ploču, kako izgleda ovaj kamen na osnovu toga se seče na komad i posle toga ređa u ovakve male čavlice ili se ređa u veliku čavlicu zato što je sir najpre korišćen u ljudskoj ishrani tokom zime jer što se napravi od maja do septembra i što se od mleka preradi to se kasnije upotrebljava tokom zime. Vrlo malo je u upotrebi bilo voća i povrća samim tim  što su predeli takvi – zato su se najviše koristili sir i suvo meso. So se kupovala (nejasno).

Dugo vremena pastiri imaju slobodu kad su ovce na jednom mestu, oni imaju i potrebu i vreme – zato svaka od ovih pastirskih čaša izgleda drugačije – neke su jednostavnije, a neke su ozbiljnije ukrašene. Osim toga ovakve čaše su bile simbol njihove profesionalne pripadnosti hrišćanskoj populaciji tako da, ne slučajno, jedna od ovih čaša ima krst na sebi da bi se pokazalo da je vlasnik hrišćanin.

Sad vidim da vas strašno zanima ralo. Ne znam da li znate razliku između rala i pluga? Obično se smatra da je ralo jednostavnija, primitivnija sprava za obradu zemlje, a da je plug noviji. Može da se smatra da jeste na neki način ralo primitivnije, ali plug je pronađen vrlo ubrzo i oni su koegzistirali hiljadama godina jedno pored drugoga. Velika razlika između rala i pluga je u tome, što se ralom zemlja samo razredi, vrlo plitko razroji zemlja, dok sečivo pluga ide mnogo dublje i plugom zemlje se prebacuje, što omogućava da se seje dublje. Zašto kažemo da su ralo i plug koegzistirali? Zato što u planinskim i brdskim predelima gde se seje bilo koja vrsta žitarica ne možete koristiti plug, zato što ne možete održavati nagib i zbog vučne stoke i zbog pluga – plug bi se prevrnuo, dok ralo možete, jer ima samo jednu dršku i sa ralom lakše mošete da regulišite ugao pod kojim obrađujete. Problem sa ralom što vrlo plitko ore, ali planinski predeli imaju vrlo plitak sloj zemlje – zato se ralo tamo najčešće koristi, jer daje dovoljnu dubinu, da bi se seme razvilo dok plug ide daleko dublje i primereniji je  ravničarskim predelima.

Ovde su predstavljene različite alatke koje se koriste za zemljoradnju, zato što radimo priču za turističke vodiče ja ne bih objašnjavao većinu njih, jer predpostavljam, da njih prepoznajete. Ovde je i primitivan krunjač za kukuruz, tu su i grabulje, i vile, imate i različite kosire, dršku za kosu, motike, različite lopate kojima se prebacuje žito, velika lopata kojom je vršeno prebacivanje konjima na gumnu. Dole su primerci nekih od žitarica. Ima i pribor za otkivanje kose. U ovim predelima futrola za brus se zove čok, s obzirom da stvari koje su važne, njima se pridaje poseban značaj ne samo čuvanjem ali i time da su takvi predmeti posebno ukrašavani. Kosa ne može da se upotrebljava ukoliko nije dobro naoštrena, a dobro naoštrena kosa može da bude samo sa kvalitetnim brusom a to je recimo ovaj ovde. Čok gde se taj brus nalazi ukrašava i na taj način između ostalog zahteva od brusa jer se smatra da i neživi predmeti isto tako imaju svoju dušu tako od njega se zahteva da bude što kvalitetniji i da omogući da kosa bude što oštrija.

One alatke koje su funkcionalne se koriste i dan danas, a one koje su mogle da se zamene spravama – one su zamenjene spravama. Zad ćete to da vidite u drugim vitrinama.

Sledeća vitrina je prerada duvana, ja mislim da je tu sve poprilično jasno. Ove alatke su veoma slične onima za obradu zemlje, osim ovog sekača za duvan, koji je relativno jednostavno urađen: ima delova od drveta, ima i metalne delove. Postoje i predmeti krajnih korisnika – lepo ukrašeni primerci lula. Pribor za pušenje je kod nas posebno značajan s obzirom što su muškarci na taj način (u tradicionalnoj kulturi samo su muškarci pušili) pokazivali svoj status u porodici, u zadruzi, u selu. Ovde vidite jednu kvalitetnu kesu za duvan. Pored leži gljiva trud i kresivo (mašica i kresivo). Pored je ocilo, četiri ocila na srpskom grbu su u stvari četiri ova predmeta, kojima iz kamena izbacivala iskra, koja kad padne na trud pravi vatru, pa se ta vatra koristi ili za cigarete ili u nekim drugim slučajevima korišćena je za paljenje vatre u domaćinstvu pre nego što smo dobili šibice i upaljače. Jer trud lako uhvati iskru i lako izbija vatra iz nje, a mašice su korišćene u kući. Pribor kao što je trud, ocilo (ili kresivo) i kamen – su korišćeni za put, na putu - za pušenje, za održavanje vatre i tako dalje, a ove male mašice, kojima su vađeni komadi ugljevlja iz ognjišta ili šporeta kasnije, njima su prinošeni, obično su žene prinosile muškarcima i starijim da zapale cigaretu, koja je naravno uvijana. Ovo su igle koje se koriste za nizanje duvana, ovo isto je jedan sekač.

Svaka od ovih vitrina može da bude celokupna priča za jednog turističkog vodiča, jer svaki predmet može da govori o celoj kulturi u kojoj je on nastao.

Ovde su predstavljene različite sprave i alatke za ribolov. Ovo je vrška za ribolov u manjim i većim rekama kao i u jezerima. Pogotovo ovako male vrške isto tako su korišćene i u kraškim predelima gde je ribolovac za vreme leta ponekad iz ponornica izbija izvor u omanjoj rupi koja nije veća od metar ili dva i u ovakvoj rupi se postavljaju vrške, zato što se riba skuplja u ovakvim rupama, malim vrtačama i  samim tim ulazi u ovakve vrške i koristi se za ishranu. Vi sami vidite ovde je sve većinom pravljeno od drveta, nešto je pleteno. Ovde vidite različiti pribor za veće reke: struk, veće tikve koje su korišćene da se zna gde se struk nalazi, jedna varijanta čaklje, onda su tu osti kojima je lovljena riba na velikim rekama recimo na Dunavu. Pri tome kako što vidite ove osti ovde nemaju kao one osti koje su korišćene za morski ribolov nemaju povijenu kuku unazad, jer povijena kuka unazad dopušta kada se riba nabode da sklizne sa osti i da ostane na njoj između. Rečne ribe imaju čvršću krljušt tako da ima opasnost da ispadnu sa ostiju.

Možemo da pređemo kod druge vitrine gde je prikazano kako je lovljena riba u moru. Ovde su ne samo alatke i sprave kojima je riba lovljena, nego i dva držača za vesla jer ne možemo da pokažemo ceo čamac, vidite ove igle kojima je pletena i popravljana mreža, kao i ove plovke. Zanimljivo je da su isti takvi plovci koje  vidite ovde, korišćeni su i nađeni na prostoru Lepenskog Vira, što znači da bilo koji tradicionalni predmet od praistorije, brusi se do najfunkcionalnijeg i tako može, kako se već pokazalo da hiljadama godina funkcioniše u jednom istom ili neznatno izmenjenom obliku do danas. Evo jedna metalna vrška, različite varijante osti, koji imaju povijenu kuku unazad kako bi se riba zadržala. Manje osti su koriščene za lov, veće su korišćene za vađenje velikih komada koji mogli da se zateknu i u mreži.

 

Ovo je dvodelna timočka kuća, dvodelna moravska kuća. Ono što je različito između ove dve kuće koje ste videli to je ognjište zatvorenog tipa to jest ložište koje je u dnevnom delu, koje ovde obavljalo funkciju kuhinje, trpezarije, dnevne sobe i hodnika, a u drugom delu je spavaća soba. Najbitnije za ovakvu kuću da ona pripada Centralnobalkanskoj oblasti, to jest plus minus većim delom istočno Moravlje a delom i se prebacuje u zapadnu Srbiju, a to su prostori koju su krajem XVII i početkom XVIII veka iskrčeni od šuma za obradu zemlje tako da je tu bilo mnogo manje kvalitetnog drveta za obradu i za pravljenje kuća. Tako su ove kuće pravljene od nečega što se zove bondručni sistem a što je savremenom građevinarstvu zove laka konstrukcija ili takozvane montažne kuće. Ovakve kuće se prave od drvenog skeleta, to jest na svim uglovima su postavljene deblje grede, međuprostor je povezan velikim kosnicima i između tih kosnika su postavljene tanje letve koje su posle ispunjavaju različitom ispunom. U jednostavnoj varijanti to je nešto što se zove blato, to jest mešavina gline i slame, gde slama igra ulogu današnje armature zato što ona vezuje zemlju za sebe i ispunjava taj drveni skeletni sistem, koji na žalost ovde ne možete baš da vidite, možda možete da ga vidite na jednoj od modela kuća koje su pola pola, mešavina brvnare i ove kuće u centru sale. Kada se takva kuća napravi ona sama po sebi izgleda ružno, jer je pravljena od gline, od blata i od zemlje, koji su znate i sami koje boje, i prepoznatljivost ovakvih kuća spolja je boja, najpre po tome što su one bele. A bele su zbog toga što su trebalo da budu krečene da bi dobile kakav-takav izgled da može da se podnese, a između ostalog one su svake godine ritualno krečene pred letnju slavu ili pred preslavu, jer za ovaj Centralnobalkanski  prostor i između ostalog zanimljivo je jedno verovanje koje je se zadržalo, da svako domaćinstvo, svaka zadruga ima svog duha zaštitnika, koji je između ostalog i svetac, ali pošto se mešaju prethrišćanska i hrišćanska verovanja, tako smatraju da duhovi predaka bdiju nad domaćinstvom i nad porodicom tako da se dešavalo da ljudi kupuju deo tuđih ili celu tuđu nivu počinju da preslavljaju ne da slave zimsku velikuu slavu, nego da leti preslavljaju samo da obeleže: da upale sveću i da umese kolač ne bi li na taj način umilostili zaštitnika porodice čija je zemlja bila iliti zaštitnika te zemlje koju su kupili koga porodice imale, pogotovu na jugu Srbije: u Vranju i Leskovcu ljudi su imali po osam, devet ili deset različitih preslava. I kažem da bi između ostalog svi zli uticaji, zbog upravo takvog pojačanog verovanja da naši preci i sveci-zaštitnici imaju takav uticaj na naš život, i da bi sve zle sile izbacili iz kuće – takve kuće su krečene i oni samom bojom i funkcijom kreča, jer znate da kreč sam po sebi ima dezinfekciono i antibaktericidno svojstva, tako da na neki način spojeni nematerijalna i materijalna svojstva, funkcija koja i dan danas postoji u savremenom društvu – kreča, koja je povezana sa nečim što je iracionalno da bela boja i ritualno krečenje izbacuje sve zle sile koje su tokom godine nakupile u jednoj ovakvoj kući. I ovde kao što vidite postoji praroditelj pravog visećeg elementa – polica na kojoj se drže pazličiti upotrebni predmeti. Ovde ima mnogo više keramike – samim tim što nema drveta, koje može da se obrađuje, neki predmeti za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu jesu od drveta, ali dobar deo predmeta, da ne kažem – veći deo predmeta, se ovde izrađuje isto tako i od gline, od keramike, upravo zato što zemlja je jedino dostupna i nešto manje drveta, je korišćeno za izgradnju kuća i različnih upotrebnih predmeta i na taj način ljudi koji žive na tom tlu preobrađuju ono što mogu od tla na kome se nalaze. Ovde od onoga što vam može da bude zanimljivo da napomenem, vidite ove tri - četiri sprave, koje izgledaju kao mikser ili blender, imale su funkciju kada se pravi kačamak da ujednače masu za kačamak da se ne bi grudvao. Imate tronožce, jednu veliku posudu iz koje se jelo, zemljani sud i sač. Pod je uvek bio od utabane zemlje (Nikola pominje korišćenje kravlje balege pri pravljenju podova, jer tada pod ne puca). Kravlja balega je organskog porekla i veoma je čvrsta, u ostalom kao što znate, i lepak za tapete je skrob, tako sve te izlučevine su mnogo kvalitetnije i mnogo više korišćene u to vreme. Savremena kultura ima taj odbojan stav prema izlučevinama pogotovu životinjskog porekla, ali kravlja balega je veoma mnogo korišćena i kao đubrivo, i kao elemenat za gradnju pogotovo i za ovakve kuće zato što........

..... povećava učinak jedne porodice.

U ovakav prostor (govori se o spavaćoj sobi) sa završetkom sezone (to na žalost ne možete da vidite) to je recimo oktobar do glave novembar to je kad se završe svi poljski radovi stavljen je razboj i s obzirom kao što sam rekao za snašu u dinarskoj brvnari da u tradicionalnoj kulturi, žena ni u jednom trenutku nije smela da bude besposlena, da drži ruke u džepovima, da drži prekrštene ruke. Ona je svakoga dana tkala bar po jedan deo platna ili, u zavisnosti što je domaćinstvu potrebno, ovakve vunene prekrivače. Krevet koji vi ovde vidite je nešto noviji u tradicionalnoj kulturi kao i prekrivač preko njega – vidi se i po ornamentici, i po načinu izrade značajni evropski uticaj, jer ruže i uopšte motivi biljaka, koji su realistički, dolaze preko Save i Dunava iz Austrougarske monarhije pred kraj XIX veka i početkom XX veka, i doprinose značajno da se poboljša kvalitet života za recimo, makar središnji Centralnobalkanski deo današnje Srbije. Pevac ne samo što simboliše rano ustajanje i potrebu da što više se uradi, to je između ostalog i simbol boga Sunca i kao takav stavlja na krevet kako bi simbolički Sunce obasijalo par koji spava tu, a kada ga obasja, to je u prevodu na jezik tradicionalne kulture biće dosta dece, dosta zdravlja i berbi. Ima tu i zavesa koje predstavljaju jedan detalj...

Na ogledalu piše: „IzradEo Ilija Rašić“. Ogledalo je jedan od predmeta koji pokazuju lični status, sve što ima poseban status posebno se ukrašava, jer komunicira  na neki način sa Bogom. Isto tako ovi predmeti, samo ogledalo i priča o Alisi iza ogledala može na ovaj ili onaj način da se preslika na tradicionalnu kulturu. Postoji verovanje zbog kojeg ogledala prekrivaju kad je mrtvi čovek u kući između ostalog zato što smatra se da mrtav čovek može da uzme dušu živog čoveka koji se ogledao u ogledalu i da je ponese jer iza ogledala se nalazi svet mrtvih, svet svih onih duša pokojnika i predaka i jedno takvo ogledalo samim tim što može da se smatra kapijom između dva sveta, je posebno ukrašeno jer ovaj koji „je izradEo“ je želeo i na taj način da pokaže poštovanje onom drugom svetu koji se nalazi iza ogledala i onda će onaj drugi svet na neki način i njemu ukaže poštovanje, i njemu ukoliko išta drugo njega neće da odvede na drugu stranu. Prića o nematerijalnom postojanju neminovno i u potpunosti utkano u celokupnu tredicionalnu kulturu jer sve se dodiruje postoji podjednako, kao i što se ne dodiruje i ona su dva dela istog što se može videti i po odnosu na ovo što ogledalo je bilo u tradicionalnoj kulturi.

Svrishodnost ovakve peći i pećnjaci, u stvari zatvoreni deo ognjišta. Ovakvi pećnjaci od keramike su igrali ulogu trajne žaruće peći zato što keramika vrlo dugo drži toplotu, što omogućava bar još 3 ili 4 ako ne i više sati kvalitetnog i aktivnog života, što kasnije na ovaj ili onaj način oslikava na kvalitet života stanovnika u domaćinstvu.

Sledeća je vitrina u kojoj su predstavljene alatke za vinograd, veći deo vam je ovako ili onako prepoznatljiv, samo je modifikovan u skladu sa tim što zemljište za dobar vinograd kako znate mora da bude bar malo peskovito - da bude ocedito, da nema mnogo vode inače će čokoti da istrunu. Značajno po meni u ovoj vitrini je kako su oblikovani ova dva ašova i na to kako sam već vam govorio značaj metala u tradicionalnoj kulturi – samo spoljni deo ili sečivo ašova je napravljeno od metala dok je veći deo je napravljen od drveta, zato što je metal skup, teže dostupan i na teži način može da se obrađuje – teže može da se dođe da ovakvog upotrebnog oblika i (isto kao počeli smo sa brijačima na početku veka a završili smo sa žiletom koji ima vrlo tanko sečivo) meni se čini da upravo to ta ista prića – velika količina metala i krajnja svedenost, svrhishodnost najmanje upotrebne količine koja može da ima svrhu. Muljač za grožđe isto tako ovi drveni delovi, kojima se grožđe mulja, a pre toga obrće dok se nalazi u kacama pre nego što se samelje i procedi za vino. Dalje vam je vinski podrum. Ovde vidite kace kako izgledaju za vino rakiju i ostalo.

 

Ovde su različite stočarske alatke, o kojima smo već pričali zato ne bih previše se zadržavao. (Miloš pita o primeni dva velika štapa) To su budže, njih su prebacivali preko ramena. Pored su pletene cediljke za skidanje kajmaka i sprava za pretakanje mleka. Mehanička bućka koja koristi snagu ruke, tu je iskorišćen sistem poluga jer kako sami vidite donji deo je teži pa se sam vraća kada se pritisne. Posude u kojima je držan sir. Kačice i kace. Posude (široke gore) u koje je razlivalano mleko ne bi li skinuo kajmak.  Ovo pleteno ovde je za jagnje unutra je stavljena so da bi mogli da je ližu. Iznad su različne varijante stočarskih zvona, a iznad je alat za pretvaranje bikova u volove ili kako bi se reklo za šprorenje. Posude za muženje mleka. Pošto ste videli u dinarskim predelima kako izgledaju vedrice u koje se muzi mleko, za Istočnu Srbiju i za Vlaški kraj su poznate vedrice koje se prave ili od jednog komada drveta ili od dva komada  drveta dok su i dinarskim predelima one su pravljene od duga – različitih daščica koje su slagane tako da dobiju na kraju oblik. Ono što je sa bodljama – to je za krave, za stoku, stavi se teletu da ne može da doji, zato što treba što ranije da se odvoji od sise.

TREĆI NIVO - PLAN

 

1.   Ентеријер динарске брвнаре са приказом Божића

2.   Остава сељачког домаћинства

3.   Ентеријер приморске камене куће

4.   Ентеријер куће моравског типа

5.   Ентеријер шумадијске собе са приказом славе

6.   Ентеријер панонске куће са приказом Ускрса

7.   Ентеријер источнобалканске градске куће

8.   Макете разних традиционалних зграда

9.   Грађански салон

10.                      Сточарство у динарској зони

11.                      Земљорадња у динарској зони

12.                      Гајење дувана

13.                      Морски риболов

14.                      Виноградарство

15.                      Вински подрум

16.                      Сточарство у централнобалканској зони

17.                      Транспорт робе

18.                      Земљорадња у централнобалканској зони

19.                      Воћарство и пчеларство

20.                      Печење ракије

21.                      Речни риболов

22.                      Покућство

23.                      Земљорадња у панонској зони

24.                      Превозна средства

25.                      Грађанска одећа

26.                      Грнчарсво на ручном колу

27.                      Грнчарсво на ножном колу

28.                      Опанчарска радионица

29.                      Ђурђевдан

30.                      Тоалет