RADIONICA
Vladan Jeremić: Predavanje o Bloku 45

Voditi nekoga kroz prostor Novog Beograda je po svemu sudeći komplikovanije nego ga voditi kroz delove grada koji imaju dugačku istoriju. Ako se govori o klasičnim turističkim atrakcijama jednog grada, obično su objekti posmatranja arhitektonski bitne i istorijski važne građevine. Turistički pogled se konstruiše prema trgovima, spomenicima istorije ili starim zgradama koje imaju značajno istorijsko ili zanimljivo socijalno okruženje. Stoga je raditi u Novom Beogradu u ovom smislu problematično jer ne možemo naći na neku istorijski markantnu odrednicu koja bi definisala našu klasičnu turističku sliku... > ceo tekst <

Zoran Erić: Predavanje o Muzeju savremene umetnosti

Muzej savremene umetnosti u Beogradu otvoren je 20. oktobra 1965. godine. Delatnost Muzeja počinje 1958. godine kad je aktom Saveta za kulturu Narodnog odbora grada Beograda doneta odluka o osnivanju Moderne galerije, ustanove čiji je zadatak bio da prati razvoj jugoslovenske savremene umetnosti. Izvršno veće SR Srbije odlučuje da za potrebe Moderne galerije sazida zgradu koja bi zadovoljila moderne muzeološke principe i određuje lokaciju na Novom Beogradu na ušću Save u Dunav, naspram Beogradske tvrđave. Godine 1960. raspisan je konkurs za idejno rešenje nove zgrade. Prihvaćen je projekat arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović za koji će im kasnije, na dan otvaranja Muzeja, biti dodeljena Oktobarska nagrada Beograda za arhitekturu. Po izgradnji nove zgrade, Savet Moderne galerije usvaja nov naziv ustanove – Muzej savremene umetnosti. Za prvog upravnika novog Muzeja postavljen je Miodrag B. Protić. U postavljanju osnova rada nove institucije uzeta su u obzir teorijska i praktična iskustva najuglednijih muzeja moderne i savremene umetnosti u svetu, posebno model Muzeja moderne umetnosti iz Njujorka u vreme direktora Alfreda Bara... > ceo tekst <

Marko Stojanović: Predavanje o kolekciji Etnografskog muzeja

Prvi deo predstavlja Dinarsku kulturu... Hercegovini pa isto tako preko cele Bosne i Hercegovine ulazi u velike delove Hrvatske i onda se, može da se kaže, spušta i u delove današnje Makedonije, tamo gde je Kosovo i Metohija, Šar planina, Skopska Crna Gora itd.
Drugi deo je najveći, zove se Centralnobalkanska oblast, to je uopšteno rečeno oblast sa leve i desne strane reke Morave, koja je na neki način omeđena Beogradom, a dole na jugu negde do Kosova i Metohije.
Treća oblast je Panonska oblast,to je priča o svim... „Srem, Banat i Bačka – tri srca junačka“, sve ono što se dešava u današnjoj Vojvodini.
Četvrta oblast je Primorska oblast, to su oni delovi gde je srpski narod živeo u primorju - danas Hrvatskom, danas primorju Crne Gore i delom u primorju današnje Republike Albanije... > ceo tekst <

Fotografije

BEOGRAD: DRUGI POGLED
beograd.drugipogled@gmail.com

CMUS / OUTSIDE PROJECT
www.outsideproject.org

TURISTIČKA ORGANIZACIJA BEOGRADA
www.tob.rs